Изкуство

VIVA LA CLASSICA на балет „Арабеск“ – изключително представление!

Може ли любимият за различни поколения класически балет “Лебедово езеро”, с емблематичната музика на Чайковски, да се играе без коварния и зъл магьосник Ротбарт, без загрижената за сина си майка-кралица и без пищен дворцов бал, без измамата на Черния лебед и – като капак – и без палци?

VIVA LA CLASSICA на балет „Арабеск“ – изключително представление!

На 14 и 27 ноември на сцената на Музикалния и балетен център в София се състояха двете премиери на най-новия балетен спектакъл VIVA LA CLASSICA на балет „Арабеск“.

След първата пауза залата е препълнена и въодушевена, ръкопляскане и емоционален шум, около себе си виждам омагъосани и щастливи лица. Дъщеря ми със светнали от възторг очи ме гледа и се радва, че е тук. Навежда се към мен и тихо ме пита: “Мамо, много ми хареса, но... едно не разбирам. Как големи жени, балерини, не могат да танцуват на палци, а аз, на 8 години, мога? Мамо, това е „Лебедово езеро“!”. „О, те могат, но не искат, защото не им трябват палци”, отговарям аз.

Може ли любимият за различни поколения класически балет “Лебедово езеро”, с емблематичната музика на Чайковски, да се играе без коварния и зъл магьосник Ротбарт, без загрижената за сина си майка-кралица и без пищен дворцов бал, без измамата на Черния лебед и – като капак – и без палци?

Да, може, и то невероятно добре!   

Това се случва в един вътрешно динамичен танц на черно-бели лебеди, в една друга визуална реалност – тази на най-новото представление на балет “Арабеск”, включващотри големи заглавия от балетната класика.

VIVA LA CLASSICA започва със силата на въображението на Дон Кихот, седящ на своя стар и самотен стол. Той, смелият рицар на честта, борещ се със себе си и с другите в клиника за душевноболни, ни въвлича в своя невероятен свят на образи и представи, допълнени от съвременни мултимедийни сценични решения. В този въображаем свят, в синергична взаимовръзка, се случва новият прочит на три класически произведения:

“Дон Кихот”, театрално-емоционален разказ за възможностите на въображението и за силата на човешкия дух. Балетно произведение, много силно като актьорско присъствие и техника на движението.(музика: Рихард Щраус, хореография: Боряна Сечанова)

“Лебедово езеро”, смела футуристична визия на костюмите и мизансцена.  Прецизно придържане и цитиране на класическата композиция на движенията, които се интерпретират, разпадат и събират в нови пространствени форми и танцова  динамика.                   (музика: П. И .Чайковски, хореография: Анна Донева)

”Баядерка”, разгръщане на движението на тялото, в съвременна личностна и социална трактовка. Много динамично и модерно произведение, изпълнено с лекота, силна емоция и великолепно чувство за хумор.                                                                       (музика: Лудвиг Минкус, хореография: Татяна Соколова)

Ще се фокусирам изцяло върху интерпретацията на любимото и познато класическо произведение “Лебедово езеро”,защото то остави най-силен отпечатък върху мен.

На сцената на Музикалния и балетен център, балет “Арабеск” изгради една нова класика със свой визуален език, сътворяващ се отново и отново в динамиката на силния контраст между черно и бяло. “Лебедово езеро” бе пресъздадено в нова форма. Мека и изненадваща. Футуристична и омагьосваща като визуален изказ. Силна и изящна като движения. Черно и бяло. Светлина и сянка. Полет и счупване. Пауза и движение.

Докато наблюдавах и преживявах движенията на танцьорите, си мислех за разликата между движението в пространството, изградено от класическия балет, и това на съвременния танц или модерен балет. Какво се случва с телата на танцьорите, като динамични скулптурни обекти? Какво е тяхното взаимодействие с пространството и с другите тела „тук”, в съвременното измерение, и „там”, в класическото?

Остротата и прецизността на класическото движение, детерминиращо и структуриращо всяко една част от пространството, в съвременната трактовка се разпада на фрагменти. Разпада се и се събира отново и отново в нова форма. Едновременно затворена, изградена от много фрагменти и отворена, вътрешно динамична, готова да избухне в различни посоки. В модерния прочит на “Лебедово езеро” отвореното по всички диагонали изящно-режещо движение на класиката се пречупва и разпада. Затваря се вътрешно, готово във всеки момент да се изстреля и да се въплъти в нова пространствена  форма. 

Изключително функционалните, въпреки футуристичната си визия костюми, позволиха едно движение на свободата, едно вътрешно изтласкване на затворената енергия на телата. Позволиха движение, което прекомпозира всеки детайл от траекториите на танцьорите, като го засилва и подчертава до крясък. Съвременната хореография пресъздаде едно динамично черно-бяло, ново и пак познато “Лебедово езеро” – това на балет “Арабеск”.

След успешните премиери VIVA LA CLASSICA ще продължи да ни впечатлява от сцената на Музикалния и балетен център и през сезон 2014-2015. Първото представление от новата година ще се състои на  16 януари 2014 г.