Начин на живот

Умираме бавно, но сигурно или поне 99% от човечеството

СЗО призовава правителствата да поощряват пещеходците и велосипедистите като начин за справяне с вредните емисии газ от транспорт

Умираме бавно, но сигурно или поне 99% от човечеството

Снимка: Pixabay

Прекалено високи нива на замърсители във въздуха диша почти цялото човечество на Земята. Около 99 % от населението диша прахови частици с прекомерно високи концентрации, както и превишаващи нива на азотен двуокис. Това гласи стряскащ доклад на Световната здравна организация, цитиран от БТА.

Заключенията са направени на базата на измервания в 6000 града в 117 държави, както и от сателитни данни.

Всяка година над 7 млн души по света умират в резултат на индустриално замърсен въздуха, казва Мария Нейра, експерт по опазване на околната среда в СЗО.

Фините прахови частици са опасни за хората, защото могат да попаднат в белите дробове и кръвта, да повлияят на дихателната система и да увредят сърдечно-съдовата система. Азотният двуокис е продукт главно от двигателите с вътрешно горене на превозните средства. Смята се, че той предизвиква дихателни проблеми.

Заради ужасяващите данни за въздуха, от СЗО отново говориха за належащата необходимост да се върви към икономика, която да загърби изкопаемите горива - основната причина за замърсяването на планетата и измирането на обитателите й. Здравната организация призова за субсидии за преминаване към чиста енергия в частните домакинства, тъй като димът от печки и камини е основен фактор за глобалното замърсяване на въздуха.

От СЗО призовават правителствата да поощряват хората да използват велосипеди, обществен транспорт и винаги да избират ролята на пешеходци, когато това е възможно.

Докладът за качеството на въздуха показва ясни различия между по-богатите и по-бедните региони. В страните с високи доходи 17 % от градовете отговарят на насоките на СЗО за прахови частици. В страните с ниски и средни доходи само 1 на сто от населените места спазват изискванията за чист въздух.