Неделен книжен клуб

Няма как да видиш дъгата, ако непрекъснато гледаш в краката си. Чарли Чаплин

Няма как да видиш дъгата, ако непрекъснато гледаш в краката си. Чарли Чаплин

Няма как да видиш дъгата, ако непрекъснато гледаш в краката си. Чарли Чаплин

Няма как да видиш дъгата, ако непрекъснато гледаш в краката си. Чарли Чаплин