Общество

Недоволство от системата за връщане на децата в училище

Дискриминирани ли са 6 и 9 клас?

Недоволство от системата за връщане на децата в училище

Снимка: Ivan Aleksic/Unsplash

Лутането при вземането на решения от страна на здравното и на образователното министерство си личи и без човек да е запознат с тематиката, по която се произнасят. Докато по въпроса със задължителното носене на маски по време на учебен час нямаше кураж за общо решение и всяко учебно заведение трябваше да решава само за себе си, то сега проблемът е друг – графикът за връщане на класовете в присъствено обучение, който е еднакъв за всяко училище и вече си спечели недоволството на много родители и организации. 

Първи в класните стаи за втория учебен срок ще се върнат 7, 8 и 12 клас. Присъствените им занятия ще бъдат възстановени в рамките на две седмици, а след тях за същия период от време ще се върнат в училище други три класа – 5, 10 и 11 клас. Последните в класните стаи ще влязат 6 и 9 клас, чийто ред ще дойде чак през март, а дотогава ще бъдат пред екраните за дистанционно обучение.

Причината 6 и 9 клас да бъдат оставени накрая, е, че при тях учебната година може да се определи като най-спокойна и лишена от напрежението на матурите, външното оценяване, кандидатстването

Предложението за автономност при взимане на решенията за връщане в училище от страна на директорите не бе приета, въпреки бе подкрепено от експертите.

Възможността за реализирането й обаче зависи от решение на министъра на здравеопазването, а не на МОН или на Отрасловия съвет.

Директорите на училища в по-големия си процент също настояват за свобода при определяне връщането на учениците в училище и евентуалното им редуване по класове. Появи се и официално искане на Националната мрежа за децата (НМД), подкрепено от други организации.

Те настояват да се даде локална автономия на училищата да преценят колко и кои класове да върнат в присъствено обучение едновременно, като се помисли за по-рано връщане на учениците в 6-и и 9-и клас, поради непропорционално дългия период, в който те учат дистанционно, спрямо другите ученици.

Според становището това се случва поради липса на по-строги ограничителни мерки за възрастните и е "висока цена за овладяване на вируса, която в нашето общество платиха децата и уязвимите групи". 

Присъствената форма на обучение без съмнение е най-добрата за децата и младежите и трябва да бъде избирана и защитавана приоритетно при всяка възможност, като тежестта на ограниченията се поема от останалата част от обществото, смятат от НМД.

Тъй като моментното състояние на заболеваемостта и разпространението на Covid-19 в България позволява разхлабване на мерките, неправителствените организации са на мнение, че предвид твърде различната структура на училищата в страната, следва да се даде локална автономия на училищата да преценят колко и кои класове да върнат в присъствено обучение едновременно.

"В преобладаваща част от училищата в България, особено в тези в селските райони и малките градове, випуските се състоят от една или две паралелки, като много училища, в това число професионални гимназии, не превишават 100 ученици, разпределени в маломерни паралелки. Средният брой на децата в една паралелка според данни НСИ е 21 деца.

В същото време, поради спецификите на демографията извън големите градове, често училищата разполагат с достатъчно голяма материална база и сграден фонд на фона на малък брой ученици и това им позволява по-добра организация и изолация на различните групи една от друга, за разлика от училищата в големите градове, където паралелките са големи и използват всички помещения, дори и на две смени", пишат от НМД.

Всички тези обстоятелства според тях позволяват връщането на повече паралелки едновременно, при неотменимо условие за спазване на всички противоепидемични мерки и строга организация да не се смесват потоците и изолация на випуските един от друг, както и запазване на здравето на преподавателите.

За родителите, които имат притеснения за здравето на семействата и децата си, остава отворена възможността да изберат дистанционно обучение за своите деца във всеки един момент, припомнят от мрежата.

 

От "Напред, науката е слънце!" до "Не вярвам на ваксините"