Общество

Оксфорд: Децата не са научили нищо през изминалата година

Дори и в държави с развити онлайн системи

Оксфорд: Децата не са научили нищо през изминалата година

Снимка: pamplinmedia

Затварянето на училища през последната година е довело до сериозни пропуски в ученето, тъй като учениците в по-малките класове практически не постигат напредък, като учат у дома, следователно не получават нови знания. Това сочи ново проучване на изследователи от Оксфордския център за демографски науки Leverhulme, публикувано в Proceedings of the National Academy of Sciences. Загубите на учебния материал учене са особено силно изразени в семейства с ниско ниво на образование, защото родителите не могат да помагат на децата си, а дистанционното обучение не им дава възможността да се учат сами.

Малък или никакъв напредък

Анализът е направен чрез събиране на данни от Нидерландия, където учебните заведения бяха затворени в продължение на 8 седмици по време на първия локдаун. Изследване на центъра за демографски науки на Оксфордския университет показа, че въпреки високото качество на дистанционното обучение, учащите се в началните класове са постигнали около една пета от годишния напредък. Това изоставане съответства на времето, през което училищата са били затворени. При децата с малко образовани и неблагополучни семейства затрудненията са огромни.

Авторите на изследването подчертават, че резултатите са "ужасни" и вероятно са същите и в световен аспект,  тъй като холандските студенти са имали сред най-добрите възможности за виртуално обучение и въпреки това са загубили средно 20 % от очаквания напредък поради затваряне на училищата. Следователно в държави с по-лоша онлайн система, каквато е България, пропуските са още по-големи.

 „Учениците са постигнали малък или никакъв напредък, докато се учат от дома, а загубите са особено концентрирани сред учениците  с родители с ниско образование. За тях загубата е с около 50% по-лоша, отколкото за другите“, коментира д-р Пер Енгзел, един от авторите на проучването.

Мониторът не може да измести дъската

„Тези резултати потвърждават най-лошите опасения на педагозите и другите заинтересовани лица относно първия локдаун. Нидерландия е направила всичко съвсем правилно. Учителите и администрацията са положили огромни усилия. Правителството е осигурило допълнителна поддръжка и финансиране. Децата разполагат с широколентова интернет връзка в своите домове, която е по-добра в сравнение с другите държави. Но след като отваряме дума за това, във Великобритания, където училищата бяха затворени за по-дълго време, последствията със сигурност са по-сериозни“, допълва изследователят Арън Фрей.

Продължава на следващата страница... 


Екипът посочва, че предприетите технологични мерки са недостатъчни, за да се неутрализират негативните последствия на пандемията върху образованието. Въпреки сравнително краткия период на първия локдаун и високото ниво на съвременните технологии, напредъкът на учениците значително е намалял.

Друго изследване, направено през първата половина на 2020 година, дава сходни резултат. То сочи, че дистанционното обучение на практика изобщо не работи. Учениците почти нищо не научават по време на онлайн уроците в сравнение с провежданите уроци в училищата. Така например американските ученици от трети до осми клас са усвоили английската граматика максимум до 70%, а математиката – само до 50%, в сравнение с това, което обикновено научават в класната стая.

В България

У нас онлайн обучението не може да се похвали с високотехнологични спецификации като тези в Нидерландия – учениците бяха първите, които поемаха ударите на пандемията и училищата затваряха и отваряха хаотично. За сравнение страни като Франция намериха начин да запазят учебните заведения отворени през по-голямата част на пандемията за сметка на други сфери в частния сектор.

Родителите на ученици от гимназиалния етап са неудовлетворени от развитието на уменията за учене в електронна среда, сочи проучване на инспекторат по образованието, направено миналия август сред 6991 родители. Причината за ниските нива за удовлетворение  „нерегулярното проследяване на нивото на усвояване на новите знания и оценяването на учениците в електронна среда“.

Според анкетираните  учителите не винаги проверяват изпълнението на поставените задачи, освен това обемът от заданията е много голям спрямо поставените срокове за изпълнение и липсват указания. Допълват и че не винаги се реализират дейности за прилагане на нови знания и умения, затова подчертават, че са необходими обучения на педагогическите специалисти по теми, свързани със спецификата и организацията на онлайн обучението.

 

Учителят Антон Чолаков: Изпитите тази година трябва да бъдат отменени