Общество

Приобщаваме украинските ученици с електронни устройства

115 украински ученици и 13 украински деца вече са приети в детските ни градини

Приобщаваме украинските ученици с електронни устройства

Снимка: Pixabay

115 украински ученици и 13 украински деца вече са приети в детските ни градини. Основен проблем пред приема остава изясняването на здравния статус на кандидатите и приравняването на имунизационния статус на украинските деца с нашия имунизационен календар. За 805 деца и ученици от Украйна са подадени заявления с желание да бъдат включени към българската образователна система.  Към момента 237 от тях са за детска градина, 556 - за училище. Възрастта на 12 деца не е посочена. Най-много деца на украински бежанци искат да учат в български училища в област Бургас. 320 украински деца имат желание да се включат в нашата образователна система.

Учениците от Украйна, записани в българските училища вече могат да получат допълнително обучение по български език като чужд език или по отделни учебни предмети. Така те ще се включат по-лесно и успешно в нашата образователна система. Обученията ще се осъществяват в електронна среда. Учениците ще получат технически устройства за временно ползване, съобщиха от МОН.

Комисия в училището ще решава за всяко дете от какво обучение има нужда. Ако в училището има учител, който може да преподава български език като чужд, той ще води допълнителните часове. Ако няма, ще се наемат преподаватели на граждански договори. Те могат да работят с децата индивидуално или в групи от до 3 или до 5 деца. За всеки проведен час ще се изплащат по 15 лева възнаграждение за учителите.

Това стана възможно след промени в проекта „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, който беше създаден заради ковид кризата. Целта на проекта е да не се прекъсва образователния процес и да се осигурят условия за приобщаващо образование, както и подходящи ресурси за достъп до качествено образование в условията на обучение от разстояние в електронна среда.

Проектът се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Общата му стойност е близо 110 млн лв. И ще продължи до края на 2023 г.