Общество

Спряха издаването на статут на международна закрила за украинците

Всички документи, издадени след 12 март 2022 г ще се считат за невалидни

Спряха издаването на статут на международна закрила за украинците

Кризисен център за бежанци от Украйна вече работи в Бургас
Снимка: Булфото

Агенцията за бежанците забрани стартиране на процедурата за международна закрила – статут, който е различен от временната закрила и досега беше предпочитан вариант за бягащите украинци от войната. Така единственият вариант за тях остава да кандидатстват за временна закрила. По силата на заповед на новата шефка на Агенцията за бежанците към Министерски съвет от 8 април 2022 г. се отменят и всички процедури по издаване на международен статут, подадени след 12 март 2022 г.

Тази заповед обаче се обжалва от редица неправителствени организации, тъй като тя противоречи на досега съществуващите закони и на някои международни конвенции. Освен това, отмяната на международната закрила лишава възможността тежко и онкоболните да получат лечение у нас. А все още няма придвижване на процедурите в парламента за получаване на медицинско обслужване за всички граждани, които държавата ни приема като бежанци от Украйна.

За справка, в Румъния и Полша вече бяха приети поправки в законодателството и така всички бягащи украински граждани от войната вече имат пълни здравни права.

Заповедта на АБ е издадена от новата директорка Мариана Тошева и на пръв поглед изглежда логична. Но само с получаване на хуманитарен статут хората имат право на здравно обслужване и това касае особено хронично болните. Правата при временна закрила обаче бяха приети едва тази седмица и детайлите тепърва предстои да бъдат уточнени от МС.

Според запознати, отмяната на процедурата за международна закрила противоречи на международното право, регулирано в някои конвенции. Въпреки това заповедта вече е в сила с разпореждане за „незабавно изпълнение“. Така всички разселени украински лица, които са подали документи за международна закрила, трябва да получат „вместо ябълки – круши“ – т.е. те кандидатстват за едно, но ще получат друго.

"Прекратявам производствата по предоставяне на международна закрила, образувани след 14 март по молба на украински граждани, до изтичането на първоначално определения срок на действие на временната закрила на 4 март 2023 г.", нарежда в заповедта си Мариана Тошева.

Вече издадените карти на украински лица трябва незабавно да се обявят за невалидни.

Според Тошева, това се налага, за да се защитят "особено важните държавни и обществени интереси, свързани със своевременния достъп до регистрация, издаване на удостоверителни документи и упражняването на признатите права като чужденци с предоставена временна закрила, поради опасност в противен случай този достъп да бъде значително забавен или затруднен, от което може да произтекат трудно поправими вреди, вкл. накърняване на правата и законните интереси на самите разселени лица като възпрепятстване достъпа им до медицински, социални и образователни услуги".

Здравните осигуровки на лицата, получили международна закрила, следва да се заплащат от Българската държава и това беше гласувано на второ четене в парламента, но депутатите прехвърлиха темата към Министерския съвет, който да завърши процедурата.

От Български хелзински комитет, който се занимава основно със защита правата на човека, смятат, че процедурата за издаване на международна закрила следва да влезе в сила чак след като изтече временната закрила, по силата на сега действащия закон за бежанците. Т.е. едно украинско лице, подало документ за международна закрила, ще може да се влезе в тази процедура чак след изтичането на 1 година от подаването на документи. До тогава това лице ще има право само на спешна медицинска помощ и... на много молитва.

Сега действащата процедура за временна закрила е влязла в сила на 24 февруари 2022, което значи, че тя ще изтече най-рано на 24 февруари 2023 г.

От Европейската комисия поясниха, че този срок може да бъде продължават до 3 години, поясняват на сайта на БХК.