Общество

Здраве, възможности, ред - планът на Васил Терзиев за София

Нито един план няма стойност, ако няма добър екип и политическа воля. Ние имаме не само план, но и хората с нужната политическа воля да вземат необходимите решения и да дадат дългосрочен тласък на София, за да може да бъде една модерна и просперираща европейска столица.

Това каза кандидатът за кмет на София от ПП-ДБ и „Спаси София“ Васил Терзиев по време на представянето на своята програма за управление на града. Програмата "Планът на Васил Терзиев" е достъпна и онлайн. Тя е разработена на база на представително проучване, провеждано във всички от софийските райони. Терзиев подчерта, че за да реализират своят план и задачи те ще следват определени принципи, от които няма да отстъпят.   

 

Представяне на "Планът на Васил Терзиев за София"

Представяне на "Планът на Васил Терзиев за София"

Posted by Васил Терзиев on Thursday, 12 October 2023

Коалицията има няколко основни приоритета като на първо място е здравето. Те ще работят за енергийна децентрализация и реформа на системата за енергийни помощи и включването на гражданите в енергийни общности. Освен това предвиждат и затягане на контрола върху нерегламентираното горене и активно ще работят за справяне с калните точни в града, както и справянето с отпадъците, като ще се се засили контрола и ще се стимулира рециклирането. В управленската програма е заложено въвеждане на такса "замърсителят плаща", а размерът се определя от количеството отпадък. 

Обединението ще работи и за развитието на масовия спорт в столицата и за създаване на улеснен достъп до планината Витоша с градски транспорт чрез нови транспортни връзки и активирането на лифтовете, включително Княжевски и Драгалевски.  Предвижда се изграждане на повече площадки за спорт на открито, в това число и в междублоковите пространства, подобряване на управлението на общинските здравни заведения, както и изграждането на центрове за здравни грижи.

Коалицията си поставя като втори приоритет и реализирането на възможностите, които столицата има. Те поставят фокуса върху иновациите чрез развитие на високотехнологични индустрии.

Коалицията ще работи са реформиране на управлението на туризма в Столична община, както и насърчаване на туризма като част от икономиката на града и превръщане на София в притегателна точка за посетители.

Екипът на Терзиев поставя и акцент върху културата. Те ще работят за осигуряване на равен достъп до качествена култура и творческо участие за гражданите чрез подкрепа за инициативните културни организации и медиатори в районите на София.  

Коалицията предлага да се даде повече власт на районните администрации, като поне 30% от общинските разходи за благоустройство да се управляват от районите администрации. Така районният кмет придобива права и ресурси, за да реализира общинската политика на терен 

Друг основен приоритет е осигуряването на детска градина или целодневна грижа за всяко дете в София.

 Екипът на Терзиев има амбиция да превърне София в подреден и сигурен град. Предлагат въвеждането на стандарти за изпълнението на общински проекти, както и ремонтни дейности на база на цялостна стратегия за визията на града. По отношение на борбата с корупцията се предлага разработването на черен списък за некоректни изпълнители на обществени поръчки, оценка на риска от корупция на всяко административно ниво. 

"На 29-и не ходете за гъби. Този сезон не е добър. Гласувайте, от Вас зависи", така  Васил Терзиев закри представянето на програмата.