Общество

Жените в ЕС получават средно с 13% по-малко от мъжете

Икономическото неравенство между мъжете и жените в ЕС продължава

Жените в ЕС получават средно с 13% по-малко от мъжете

Снимка: Pixabay

Неравенството между жените и мъжете все още е факт в много сфери на живота, а разликата в доходите им е ярък пример за това – жените в ЕС получават средно с 13% по-малко на час от мъжете, според данни на Европейската статистическа служба.

През април 2022 г. Европейският парламент прие позицията си по предложение за прозрачност на заплащането. В нея европейските депутати настояват компании с 50 или повече служители да позволят на персонала да сравнява заплатите си, за да има възможност, ако съществува разлика заради пола, тя да бъде открита. За целта компаниите трябва да предоставят информация и да оповестяват разликата във възнагражденията на мъжете и жени, а ако тя е 2,5%, да приемат предприемат мерки. 

Разликата във възнагражденията на двата пола варира в различните страни членки, като най-голяма е в Латвия (22.3%), Естония (21.1%), Австрия (18.9%) и Германия (18.3%). Най-малка – в Люксембург (0.7%)

В България тя е 12,7, което е малко под средното за Общността, а в  Румъния – 2.4%. 

Евростат отчита, че в рамките на осем години (между 2012 и 2020 г.) обаче разликата в заплащането на жените и мъжете в ЕС намалява от 16.4% на 13%.

Източник: Евростат (SDG_05_20) (2022 г.)

Кои са причините

Причините за наличието на разлика в заплащането на мъжете и жените са много. Една от тях е по-голямото присъствие на жените в сектори, в които има по-ниско заплащане, и относителното им отсъствие в други, където заплащането е по-високо. Само една трета от мениджърските позиции в ЕС са заети от жени.  

Почти 30% от жените в ЕС работят на непълен работен ден (в сравнение с 8,4% от мъжете). Освен това е вероятно да напуснат работа, за да се грижат за децата и семейството си или за близки. 

Разликата в заплащането носи и по-висок риск от бедност сред жените в напреднала възраст. През 2020 г. пенсиите на жените на възраст над 65 години са били средно с 28,3% по-ниски от пенсиите на мъжете. 

 

Жените след пандемията – насилвани, недобре платени и емоционално претоварени