ТОЗИ САЙТ ИЗПОЛЗВА БИСКВИТКИ. НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

Сайтът "Момичетата от града" ООД използва бисквитки и подобни технологии, включително и бисквитки на/от трети страни. Можете да продължите да ползвате нашия уебсайт без да променяте настройките си, получавайки всички бисквитки, които сайтът използва, или можете да промените своите настройки за бисквитки по всяко време. В нашата Политика относно бисквитките ("cookies") можете да научете повече за използваните от нас бисквитки и как можете да промените своите настройки. Ползвайки уебсайта или затваряйки това съобщение, Вие се съгласявате с използването на бисквитки от нас.

Oбщи условия

Срокове и условия на промоцията на „Момичетата от града“ 

  1. Лотарията започва: 05 ноември 2019г.
  2. Лотарията завършва: 18 ноември 2019г.
  3. Период на кампанията: две седмици.
  4. Награда: 1 бр./опаковка противостареещи капсули Premium на Lierac.
  5. Наградите ще бъдат изтеглени на 20.11.2019г. след изтичане на срока за участие в промоцията.
  6. Участието в томболата не е обвързано с покупка.
  7. Победителите ще бъдат избрани чрез томбола.
  8. Имената на печелившите ще бъдат публикувани в сайта „Момичетата от града“ на 20.11.2019г. в началото на статията, която обявява играта.

 

Официални правила на лотарията.

 

Раздел І.

ОРГАНИЗАТОР НА ЛОТАРИЯТА.

1. Лотарията се организира и провежда от „Момичетата от града“ ООД, наричани по-нататък „Организатор”.

Раздел ІІ.

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ЛОТАРИЯТА.

2.1. Участниците в лотарията са длъжни да спазват условията на описаните по-долу официални правила, наричани по-нататък „Официални правила”.

2.2. Официалните правила се публикуват в началото на кампанията и ще бъдат достъпни за целия период на провеждането й на: momichetata.com

2.3. Организаторът си запазва правото да допълва или променя Официалните правила, като промените влизат в сила след предварителното им публикуване на: momichetata.com

2.4. С участието си в кампанията участниците се обвързват с тези Официални правила и се съгласяват да спазват условията и сроковете й.

Раздел ІІІ.

ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЛОТАРИЯТА.

3.1. Лотарията се организира и провежда на територията на Република България.

Раздел ІV.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ЛОТАРИЯТА.

4.1. Лотарията стартира на 05.11.2019г и продължава до 18.11.2019г.

Раздел V.

ПРАВО НА УЧАСТИЕ. МЕХАНИЗЪМ НА ЛОТАРИЯТА.

5.1. В лотарията имат право да участват всички физически лица, живеещи на територията на Република България, с изключение на служителите на професионално заетите с кампанията лица, както и членове на семействата на всички посочени по-горе лица (деца, родители, братя, сестри и съпрузи).

5.2. Участници, ненавършили 18 години, нямат право на участие и регистрация за награда.

5.3. Участието в лотарията е доброволно, необвързано с покупка и става по следния начин:

Чрез регистриране в промоционалната игра на сайта www.momichetata.com. За да участват в лотарията, желаещите трябва да се регистрират чрез: име, мейл адрес и да са получили потвърждение, че е извършена валидна регистрация.

Раздел VІ.

ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ.

6.1. Награда: 1 бр./опаковка противостареещи капсули Premium на Lierac.

6.2. Общ брой на наградите: 1 бр./опаковка противостареещи капсули Premium на Lierac.

Печелившите участници ще бъдат обявени в сайта „Момичетата от града“, в началото на материала, който обявява играта, след изтичане на срока за участие в лотарията.

Раздел VII.

ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ.

7.1. Ако наградата е на стойност повече от 30 лв, лицето спечелило наградата следва да предостави данните си на организатора с цел надлежно издаване на служебна бележка на основание чл. 45, ал.7 от ЗДДФЛ. Наградата няма да бъде предоставена на лицето  в случай, че то откаже да предостави необходимите за издаването на служебната бележка данни.

7.2. Награди се изпращат на спечелилите участници от Организатора безплатно, по куриер, на посочен от тях адрес за доставка най-късно до една седмица след обявяването им.

7.3. В случай, че спечелилият не бъде открит на посочения адрес, куриерът ще остави уведомителна бележка от кой офис на куриерската компания печелившият може да получи наградата си. В този случай е препоръчително наградата да бъде потърсена до 5 работни дни от датата на бележката. Непотърсени награди в горепосочените срокове се връщат при Организатора, като след този срок Организаторът не отговаря за пазенето на наградите, върнати от куриера.

7.4. В случай, че спечелилият участник не може да бъде открит на посочения от него адрес и не се свърже с Организатора, за да потърси наградата си в срок до една седмица след приключване на играта и обявяване на победителите, т.е. до 20.11.2019г. Организаторът не носи отговорност за съхраняването на спечелената награда. Организаторът не носи отговорност, ако наградата не бъде доставена поради подадени от участника неточни или непълни имена, адрес, телефон за връзка. Организаторът няма да разглежда кореспонденция във връзка с настоящата игра след 20.11.2019г.

Раздел VIIІ.

ОТГОВОРНОСТ

8.1. Всички регистрации след определения краен срок на Лотарията, както и регистрации, в които липсват или са непълни някои от данните съгласно настоящите Официални правила, които участникът следва да представи за участие в Лотарията, се считат за невалидни.

8.2. Организаторът не носи отговорност, ако не може да установи контакт с печеливш участник или ако награда не бъде доставена поради подадени от участника неточни или непълни данни при регистрацията или при условията на раздел VII от настоящите правила.

8.3. Организаторът на Промоцията не отговаря за качеството на наградите.

Раздел IХ.

ЗАМЕНЯНЕ И ПРЕОТСТЪПВАНЕ НА НАГРАДИ. ОТСЪСТВИЕ НА ПАРИЧЕН ЕКВИВАЛЕНТ

9.1. Наградите са лични, не могат да бъдат преотстъпвани или заменяни и нямат паричен еквивалент.

Раздел Х.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЛОТАРИЯТА.

10.1. Организаторът има неотменимо право да прекрати Лотариятапо всяко време, обявявайки това в съответствие с настоящите Официални правила, в следните случаи:

• при констатирани злоупотреба или масово нарушаване правилата на Лотарията;

• при възникване на форсмажорни обстоятелства; или

• по други обективни причини.

10.2. В случай на злоупотреба, недобросъвестно поведение или нарушаване на Официалните правила от участник, Организаторът има право да го дисквалифицира. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация.

Раздел ХІ.

СПОРОВЕ

11.1. Спорове между Организатора и участници в Лотарията се решават по взаимно съгласие. При невъзможност за доброволно уреждане на спора, същият се решава от компетентния съд съгласно българското законодателство.

Раздел XII.

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ.

12.1. С участието си в Лотарията лицето дава изричното си съгласие по смисъла на чл. 4, ал. 1, т.2 от Закона за защита на личните данни предоставените от него лични данни да бъдат събирани и използвани за лотарията от Организатора.

12.2. Предоставянето на данните има доброволен характер.

13.3. Личните данни няма да бъдат предоставяни на трети лица. Информация за Политика за защита на личните данни вижте тук: https://momichetata.com/gdpr